زشک به خرو ( صعود به قله چمن۲)

 آمار این برنامه:

 حرکت: ۰۴:۳۰

بازگشت: ۰۸:۳۰

وعده غذایی:۲ وعده(صبحانه)

شرایط جوی: صاف ـ آفتابی

وسیله: عمومی

تعداد: ۲۷ نفر

لیست افراد شرکت کننده در برنامه:

 آقایان: شاهرودی ـ زهتاب ـ مهرداد زهتاب ـ سید مهدی موسوی ـ رفیعیـ حسینیون ـ پژند ـ احمدیان ـ داوری ـ تقی زاده ـ بهنام تقی زاده ـ طوسی ـ بخشایش ـ علمی ـ سعید علمی ـ حمید علیمی ـ نقابی ـ نقابی(پسر خاله) ـ بیگی ـ عنبرانی ـ رضوی

خانم ها: زهتاب ـ مهتاب زهتاب ـ داوری ـ یاشا علیخواه ـ آفاق ارفع ـ فرنوش عرب

شرح مسیر:

زشک ـ انتهای زشک ـ چشمه قلقلی ـ‌ دو آبی ـ دو راهی شیر باد سمت چپ ـ بطرف رودخانه ـ انتهای رودخانه(صرف صبحانه در این مکان انجام شد) ـ شروع شیب به طرف بالا ـ رسیدن به ارتفاع ـ روبروی ارتفاع،کمی بالاتر(قله چمن۲)ـ از ارتفاع به سمت پایین(روستای خرو)

/ 2 نظر / 42 بازدید
سعيد علمی

برنامه بسیار عالی بود. با تشکر از همه!

برنامه خوبی بود منهم مشرکت داشتم چرا برنامه قله شيرباد را نمينويسيد