دماوند زيبا و باشکوه

 اینم شکوه و زیبایی دماوند که آقای مهندس شاهرودی زحمت گرفتن عکسشو کشیدن. فقط امید وارم خوشتون بیاد.

340213.JPG 

ای دیو سپید پای  در  بند
ای  گنبد  گیتی  ای دماوند
از سیم به سر یکی کله خود
زآهن به میان یکی کمربند
تا چشم  بشر نبیندت روی
بنهفته  به ابر ،  چهر دلبند
چون گشت زمین زجورگردون
سرد و سیه وخموش و آوند
بنواخت زخشم برفلک مشت
آن مشت تویی توای دماوند
تو مشت درشت روزگاری
از گردش قرن ها پس افکند
تو قلب فسرده ی  زمینی
ازدرد ورم نموده یک چند
تا  درد  و  ورم فرو نشیند
کافور بر آن  ضماد  کردند

(ملک الشعرای بهار)

/ 0 نظر / 26 بازدید