کلاته آهن به ازغد

آمار این برنامه:

تاریخ: ۳/۱۲/۱۳۸۶

حرکت: ۶:۱۵صبح

بازگشت: ۱۲:۱۵بهد از ظهر

وعده غذایی: یک وعده

وسیله: عمومی

راهنما: آقای رضوانی

مسیر: مشهد _ طرقبه _ طرقدر _ کلاته آهن

مسیر کوهپیمایی: روستای کلاته آهن _ عبور از شیب بطرف پایین پله ها _عبور از رودخانه و حرکت به سمت روستای ازغد

لیست افراد شرکت کننده:

آقایان: شاهرودی _ زهتاب _ مهرداد زهتاب _ نبی خانی _ طوسی _ جلالی _ رضوانی _ داوری _ حسینیون _ بخشایش _ خلیل پور _ مصطفی پور _ محمد هادی مصطفی پور _ پژند _ وافری _ مهاجر _ بیگی _ سید جواد سقاء رضوی _ احمدیان _ فتحی _ مصطفی عظیم زاده

خانم ها: شاهرودی _ زهتاب _ مهتاب زهتاب _ نبی خانی _ طوسی _ رضوانی _ داوری _ بخشایش _ غزاله صیقلی زاده _ خلیل پور _ ملیکا خلیل پور _ فرزانه مصطفی پور _ علیپور _ احمدیان _ فتحی  

/ 0 نظر / 37 بازدید