دو برنامه گلگشت

بعد از برنامه شیر باد برای اینکه خانواده ها هم بتوانند در برنامه ها شرکت داشته باشند و از طبیعت استفاده کنند دو برنامه گلگشت انجام شد که عبارتند از:  

برنامه/آمار

تاریخ و روز

ساعت حرکت

ساعت بازگشت

تعداد

حاشیه

تپه ماهورهای جاغرق

جمعه ۹/۹/۱۳۸۶

۵:۳۰ صبح

۵:۴۵ صبح

۴۸نفر

هوای برفی _ صرف کله پاچه در رستوران

قله ازغد

جمعه ۱۶/۹/۱۳۸۶

۸:۳۰ صبح

۱۴:۴۵بعد از ظهر

۳۲نفر

هوای صاف _ آفتابی به همراه باد شدید در قله _ صعود به قله

 

/ 0 نظر / 21 بازدید