قله چمن

جزئیات برنامه:

تاریخ:جمعه۱۸/۳/۱۳۸۶

حرکت:۴:۳۰

بازگشت:۱۲:۳۰

وعده غذایی:۱وعده(صبحانه)

شرایط جوی:صاف آفتابی

وسیله:عمومی

تعداد:۲۶نفر

لیست افراد شرکت کننده:

آقایان: شاهرودی ـ زهتاب ـ مهرداد زهتاب ـ داوری ـ احمدیان ـ موسوی ـ پژند ـ میر شجاعیان ـ گوهرنیا ـ توکلی ـ عرشیا توکلی ـ شکاری ـ رفیعی ـ طوسی ـ مصطفی عظیم زاده

خانم ها:شاهرودی ـ زهتاب ـ مهتاب زهتاب ـ بهاره معدنیان ـ فرناز عرب ـ گلاره فراهی ـ داوری ـ آجیلیان ـ طوسی

/ 1 نظر / 24 بازدید

بنظر ميرسد تيم شما خانوادگی است خيلی جالب است