گروه در مسير جنگل الستان
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٥  

گروه در روز دوم از سفر داره به سمت روستای الستان حرکت می کنه. در جلوی عکس آقای زنگانه(راهنما) رو می بینین و بقیه افراد گروه پشت سر ایشان هستند. 

عکس : شاهرودی