دماوند زيبا و باشکوه
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢  

 اینم شکوه و زیبایی دماوند که آقای مهندس شاهرودی زحمت گرفتن عکسشو کشیدن. فقط امید وارم خوشتون بیاد.

 

ای دیو سپید پای  در  بند
ای  گنبد  گیتی  ای دماوند
از سیم به سر یکی کله خود
زآهن به میان یکی کمربند
تا چشم  بشر نبیندت روی
بنهفته  به ابر ،  چهر دلبند
چون گشت زمین زجورگردون
سرد و سیه وخموش و آوند
بنواخت زخشم برفلک مشت
آن مشت تویی توای دماوند
تو مشت درشت روزگاری
از گردش قرن ها پس افکند
تو قلب فسرده ی  زمینی
ازدرد ورم نموده یک چند
تا  درد  و  ورم فرو نشیند
کافور بر آن  ضماد  کردند

(ملک الشعرای بهار)